ברזים;ביחד מהבית;ברזיםברז פרח למטבח;;ברז מטבח

אורך פיה
צבע ברז
גודל
סוגי עץ
גודל מיכל
מידת נעליים
עוצמת מנוע
משקל